skip to Main Content

Usluge

ERP savjetovanje 

Usluge savjetovanja, implementacije i podrške

ERP savjetovanje je usluga namijenjena potencijalnim i postojećim korisnicima Microsoft Dynamics NAV / Dynamics 365 Business Central sustava. Prva faza projekta implementacije informacijskog sustava u poduzeće je odabir poslovnog rješenja.  Veliku pomoć prilikom odabira informacijskog sustava svakako može donijeti mišljenje neovisnog IT stručnjaka. Na tom mjestu se često uključimo neovisno od sustava, koji stranka želi kupiti. Vođenje projekta od strane korisnika zahtjeva angažman osobe multidisciplinarnog obrazovanja i iskustva koje pokriva područja ekonomije (prvenstveno računovodstva i financija), organizacije (poslovni procesi i upravljanje) i informatike (zbog razumijevanja rješenja koje nudi informacijski sustav). Često poduzeća nemaju takav kadar, pa voditelj projekta od strane korisnika postaje osoba specijalizirana za jedno od navedenih područja, što često dovodi do kasnijih problema u radu zbog nedovoljne usklađenosti poslovnog sustava s potrebama poduzeća.

Za što efikasnije korištenje Microsoft Dynamics Nav u poduzeću od samog početka, nudimo uslugu vođenja projekta. Microsoft Dynamics NAV je vrlo prilagodljiv poslovni sustav, a neki implementatori su skloni na zahtjev korisnika kreirati svakojake dodatne funkcionalnosti ne da bi objasnili klientu, kako je to riješeno u samom sustavu. To dovodi do kasnijih problema s  održavanjem, prelaskom na nove verzije i mogućnošću izbora partnera koji će održavati Navision. Stoga je tijekom implementacije potrebno podjednako prilagoditi Microsoft Dynamics Nav  organizaciji poduzeća, kao i organizaciju poduzeća novom poslovnom sustavu.

U okviru savjetovanja nudimo i postupke za pokrivanje novih procesa u poduzeću. Danas se brzo mijenjaju propisi i logika rada, pa je često vrlo važno, da se posao pravilno zatvori i to kako se posao sprovede kroz poslovno rješenje.

Korisnička podrška 

Upotreba suvremenih informacijskih sustava često je složena, osobito za napredne korisnike, a upravljanje funkcionalnostima koje se rijetko koriste ponekad predstavljaju izazov. Često korisnici  dolaze do potreba po novim postupcima, zbog stalnih zakonskih promjena i razvoja širenja poslovanja poduzeća. Korisnička podrška se nudi korisnicima u fazi implementacije, kada korisnik priprema podatke za uvoz i toku redovnog korištenja programa. Podrška je najpotrebnija pri procedurama koje se rade jednom godišnje. Korisnička podrška pruža se u obliku uputa za ispravno korištenje upravljanje sustavom ili popravka već (pogrešno) odrađenih aktivnosti. Upute za ispravno korištenje uvijek su manji trošak od ispravke pogrešaka koje su već prouzrokovale neželjene posljedice.

Korisnička podrška pruža se elektroničkom poštom, osobno ili putem telefona i daljinskog pristupa na bazu ili računalo korisnika, koji treba pomoć.

Edukacija Microsoft Dynamics Nav korisnika

Neznanje korisnika najčešći je razlog problema sa informacijskim sustavom. Glavnu ulogu u izbjegavanju neželjenih posljedica koje nedovoljno educirani korisnici mogu prouzročiti u poslovnom sustavu ima edukacija korisnika. Korisnicima svakako treba omogućiti školovanje za rad u svakom poslovnom sustavu koji firma koristi a pogotovo u složenijim sustavima kao što je  Microsoft Dynamics Nav. Večina korisnika uopće ne poznaje mogućnosti koje mogu koristiti, iz čega proizlazi nedovoljna iskorištenost sustava u kojeg je nerijetko uloženo mnogo sredstava.

Edukacija je, osim za osnovne funkcionalnosti svim novim korisnicima, namijenjena i postojećim korisnicima za bolje upoznavanje s Microsoft Dynamics Nav i maksimalizaciju učinaka koji se korištenjem poslovnog sustava mogu ostvariti.

Druge naše usluge

Usluge savjetovanja, implementacije i podrške

Analiza poslovnih potreba za poslovno rešenje je nezavisna analiza bez obzira na to koje poslovno rješenje će kasnije poduzeće koristiti. U toj analizi se opiše sve poslovne procese, koji su biti pri  razmišljanju o nabavi novog poslovnog rješenja. Takva analiza je osnovni dokument pri nabavi i implementaciji novog poslovno sustava. Fit Gap analiza je analiza koja nam govori o eventualnim razlikama između traženog poslovnog rješenja po analizi poslovnih potreba i mogućnostima poslovnog sustava koji nudimo, to je u našem slučaju Microsoft Dynamics Nav / Dynamics 365 Business Central

Analiza poslovnih funkcija

Poslovni proces u poduzeću odvija se prema svojevrsnoj podjeli rada, prema kojoj pojedine grupe djelatnika ili pojedini djelatnici obavljaju određene međusobno povezane poslove. 

Back To Top