Ostavite poruku
skip to Main Content

Izjava o povjerljivosti

 1. Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici Krajnik d.o.o. odnosno na one podatke koji se prikupljaju prilikom ostalog poslovanja vezano uz djelatnost kupoprodaje robe i proizvoda Krajnik d.o.o. i koje su prikupljene i pohranjene u bazama podataka Krajnik d.o.o.
 2. Krajnik d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice pridržava se zakonskih propisa s ciljem zaštite privatnosti Korisnika (pravne osobe) odnosno fizičke osobe kod Korisnika.
 3. Upućuju se Korisnici (pravne osobe) kao i fizičke osobe kod Korisnika da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Krajnik d.o.o. i iz kojeg razloga prikuplja i kako ih koristi.
 4. Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati email poruku na adresu info@krajnik.hr
 5. Upućuju se Korisnici (pravne osobe) kao i fizičke osobe kod Korisnika da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Upućuju se Korisnici (pravne osobe) da obavijeste fizičke osobe kod Korisnika vezano uz sadržaj ove Izjave i pravne posljedice. Pristupanjem ili uporabom internetske stranice Krajnik d.o.o. Korisnik kao i fizičke osobe kod Korisnika potvrđuju da su pročitali, razumjeli i da se slažu sa svim uvjetima povjerljivosti podataka, načinom obrade podataka i načinima uporabe internetske stranice te ostalih postupaka u okviru poslovanja vezano uz djelatnost kupoprodaje robe.
 6. Ukoliko se Korisnik (pravna osoba) odnosno fizička osoba kod pravne osobe ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo ih da napuste, ne pristupaju i ne koriste Internetsku stranicu odnosno da ne sudjeluju u ostalim postupcima u okviru poslovanja vezano uz djelatnost kupoprodaje robe.
 7. Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Krajnik d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti podataka na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici.
 8. Svaki Korisnik (pravna osoba ) odnosno fizička osoba kod Korisnika sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Korisnika (pravne osobe) odnosno fizičke osobe kod Korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Korisnik (pravna osoba) odnosno fizička osoba kod Korisnika potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.
 9. Krajnik d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Korisnika (pravnu osobu) odnosno fizičku osobu kod Korisnika. Kada se Korisnik (pravna osoba) odnosno fizička osoba kod Korisnika uključi u određene aktivnosti na Krajnik d.o.o. Internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, Krajnik d.o.o. može zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, scan osobne iskaznice fizičke osobe kod Korisnika, informacije o broju kreditne kartice, datum valjanosti, određeni kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije. Krajnik d.o.o. ili njegov Pružatelj usluga distribucije robe, također može od fizička osobe kod Korisnika (pravne osobe) zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu odnosno zatražiti suglasnost za skeniranje osobne iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom preuzimanja robe koju je Korisnik naručio, a sve u svrhu evidencije o tome tko je preuzeo paket te prilaganja tog dokumenta Podaci o klijentima.
 10. Uključivanje u identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Korisnika. Ako Korisnik ili fizička osoba kod Korisnika ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja je zahtijevana, neće mu biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost, kao ni daljnje aktivnosti.
 11. Krajnik d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Korisnika odnosno fizička osobe kod Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
 12. Osobne podatke će Krajnik d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, internu analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. Krajnik d.o.o. može podijeliti osobne podatke Korisnika odnosno fizičke osobe kod Korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.
 13. Korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži Krajnik d.o.o. Korisnik može promijeniti bilo koji od svojih podataka odnosno osobnih podataka slanjem e-mail poruke na info@krajnik.hr
 14. . U toj e-mail poruci Korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu te koje informacije želi nadopuniti, izmijeniti ili izbrisati.
 15. Kao uvjet kupnje proizvoda i usluga, Krajnik d.o.o. traži dozvolu Korisnika odnosno fizičke osobe kod Korisnika za slanje Administrativne i Promocijske e-mail poruke. Ukoliko Korisnik odnosno fizička osoba Korisnika ne želi primati e-mail poruke, u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na info@krajnik.hr ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.
 16. Zaštitu podataka Krajnik d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Korisnik mora uzeti u obzir da niti jedan prijenos podataka putem Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Krajnik d.o.o. provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s Krajnik d.o.o. Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.
 17. Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti Krajnik d.o.o. Internetsku stranicu. Krajnik d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.
 18. Zagreb, 24. lipanj 2010.
Back To Top